Výchova psa

Pokud s týče vztahu člověka k akitě, lze říct, že existují vlastně pouze lidé, kteří jsou plemenem absolutně nadšeni a koupí si vžda jen akitu a lidé, kteří prohlásí jednou jedinkrát a nikdy více. Abyste nepatřili k té druhé skupině, měli byste se před tím, než vůbec začnete pomýšlet na koupi akity, důkladně seznámit s charakterem plemene a předejít tak nepředloženému pořízení psa, které má téměř vždy nepříjemné následky - zejména pak pro akitu. Myslím si, že je pro psa velmi zlé, když má být odložen, jak to činíme s ojetým kolem. Budeme - li se předem dostatečně informovat. Ušetříme takové nepříjemné situace sobě i psovi. Výchova akity má být důsledná a vedle důslednosti vyžaduje stejnou míru láskyplného a trpělivého přístupu z Vaší strany. Nepokoušejte se svou akitu k něčemu nutit. Zjitíte totiž, že tak pouze posilujete a podporujete její svéhlavost. S láskou, trpělivostí, s přátelským přístupem a s rozumemnou mírou přísnosti ( je-li jí vůbec zapotřebí) dosáhnete zcela určitě toho, aby Váš pes prováděl požadované příkazy. Akita učiní z lásky ke svému pánovi vše, i když ne vždy napoprvé.

Ačkoli jsou možnosti výužití široké, není akita rozhodně psem vhodným k výcviku obrany. Akita nikdy nedosáhne 100 bodů, neboť má vůči člověku velice vysoký práh vydráždění a jen stěží jej přimějete k obranné službě. Německá Akita Club své členy od obranářského výcviku vysloveně odrazuje. Někteří členové však dosáhli hezkých úspěchů ve všeobecném výcviku doprovodných psů, což potvrzuje, že akita je ochoten a schopen podávat výkony. Člověk prostě musí u akity akceptovat fakt, že mnohdy nemá chuť, nebo že nechápe, proč má určitý cvik provést několikrát. Jak lze vidět, potřebuje majitel akity dobré nervy. Pokud je máte a pokud budete ke své akitě přistupovat s trpělivostí a klidem, naleznete svého životního přítele. Rozumně vychovaná a držená akita je svému pánovi věrná, chová se vůči němu spolehlivě a poslouchá jej.

akitap.jpg (14853 bytes)